Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο εργάζονται χρησιμοποιώντας μια ποικιλία αντικειμένων και υλικών.

Το κουκλοθέατρο ακολουθεί τους κανόνες και την τεχνική του θεάτρου αλλά, στην σύνθεση του, περιλαμβάνει τις πλαστικές και εικαστικές τέχνες.

  • Ποια είναι η διαδικασία για την δημιουργία μιας  θεατρικής κούκλας;
  • Πως γίνετε ο σχεδιασμός μιας παράστασης;
  • Ποια είναι τα μυστικά μιας καλής εμψύχωσης;
  • Πως σκηνοθετούμε μια παράσταση κούκλας και ποια διαφορά έχει με το θέατρο των ηθοποιών;

Ο βασικός στόχος του εργαστηρίου είναι η εξοικείωση με διάφορες τεχνικές και είδη του κουκλοθεάτρου. Παρέχει στους συμμετέχοντες ένα εκφραστικό πεδίο για την ανάπτυξη της δημιουργικής τους ικανότητας. Οι κούκλες στα χέρια μας δεν είναι απλά παιχνίδια ή παιδαγωγικό υλικό. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι τέχνη και πράξη, απόδοση του αληθινού και εκδήλωση της προσδοκίας.

Το εργαστήριο θα διαρκέσει από το Νοέμβριο έως τον Μάιο και  θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα σε ομάδες των τριών ατόμων. Θα πραγματοποιηθεί μια ανοιχτή συνάντηση γνωριμίας την τελευταία εβδομάδα του Οκτώβρη.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλείστε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 6972.641450 ή στο info@zaimakis.gr.